Skriver du på arabiska?

Testa att konvertera dina manus gratis på Booqla!

Booqla har börjat diskussioner med flera e-bokåterförsäljare och förlag om samarbete inom produktion av e-böcker. I och med att Booqla är den enda webbaserade tjänsten där man kan konvertera sitt manus på arabiska och persiska (Höger till vänster) till e-böcker tror vi att vår tjänst kommer få stort genomslag i Mellanöstern och bland arabisk - persiskspråkiga runt om i världen.

Det är bara att göra en sökning bland arabiska böcker på Adlibris, det finns idag inga riktiga e-böcker där utan endast PDFer. Det är en stor möjlighet som går till spillo när så många böcker inte görs tillgängliga för läsare, inte bara i Sverige utan runt om i världen.

Huvudanledningen förutom bristen på verktyg att arabiska och persiska böcker inte konverteras idag är piratkopiering. Vi vill överbrygga detta med hjälp av en ny app baserad på vår "Minimart" där vi säljer böcker men inte låter användaren ladda hem utan endast läsa dem i appen.

Precis som tjänster som Bambuser och deras videotjänst hade stor effekt under den arabiska våren tror vi att e-böcker kan ha en effekt på demokrati i samma område fast mer långsiktigt. Att ta med böcker in i ett stängt land är mycket svårt men underlättas oerhört om man kan ta med sig dem digitalt på ett USB minne eller skicka en bok i ett e-mail. Med tanke på hur svårt det är idag att konvertera manus kommer Booqla tillföra något mycket stort. Det blir inte bara mycket snabbare och enklare men mycket billigare för förlag och författare att nå ut till läsare över hela världen.

Vi kommer även under året som kommer erbjuda olika workshops för arabisktalande författare i Sverige. Vi hoppas att med dessa kunna sprida ordet och kunskap om verktyget så att varje person som fått en genomgång i verktyget kommer bli en ambassadör för Booqla och de möjligheter vi erbjuder.

Vi är mycket stolta att meddela att vi tar ytterligare ett steg i vår utveckling, denna gång på en helt ny outforskad marknad för vår typ av tjänst!

Känner du någon som skriver på dessa språk? Var snäll och tipsa dem om oss, det gynnar oss alla om vi kan öka spridningen av litteratur

Registrera dig här